Ella's Natural Health Centrum

Ella Boeren, Natuurgeneeskundig Therapeut

Acupunctuur

acapunctuurEen mens is pas gezond als levensenergie onbelemmerd door de daarvoor bestemde banen - de meridianen - kan stromen. Bij acupunctuur worden kleine naaldjes geprikt op specifieke punten van deze meridianen. Acupunctuur is niet pijnlijk, wel kun je een bepaalde sensatie voelen. Blokkades in de meridianen worden door de stimulatie opgeheven of rustig gemaakt en de levensenergie kan weer vrij stromen naar de corresponderende delen van het lichaam.
Acupunctuur wordt al meer dan 2500 jaar in veel landen in ziekenhuizen en klinieken toegepast. De World Health Organization (WHO) acht het nut van acupunctuur voor de volksgezondheid bewezen en betitelde de therapie al in 1996 als een effectieve behandelmethode.